Line chat

รับผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์ ครบวงจรด้วยวัตถุดิบระดับ Food Grade

รับผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์

ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคในปัจจุบัน ทำให้ทุกคนต้องหมั่นดูแลทำความสะอาดตลอดเวลา ดังนั้น แอลกอฮอล์จึงกลายเป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะต้องพกพาก่อนออกจากบ้านเสมอ จึงเกิดเป็นช่องทางธุรกิจในการรับผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์ หรือรับผลิตเจลแอลกอฮอล์ เพื่อสะดวกในการพกพา โดยโรงงานรับผลิตแอลกอฮอล์ที่เราจะเลือกนั้น จะต้องได้รับมาตรฐานในการผลิต มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ใช้วัตถุดิบระดับ Food Grade และให้บริการอย่างครบวงจรขั้นตอนการรับผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์และเจลแอลกอฮอล์

โรงงานรับผลิตแอลกอฮอล์

ในการรับผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์หรือเจลแอลกอฮอล์ มีขั้นตอนในการผลิตที่คล้ายกัน ด้วยส่วนผสมหลัก คือ แอลกอฮอล์ แต่อาจจะมีขั้นตอนในการผลิตแตกต่างกันเล็กน้อย แต่ในภาพรวมมีขั้นตอนการผลิต ดังนี้

 1. เตรียมอุปกรณ์และวัตถุดิบ ซึ่งมีแอลกอฮอล์ (ethanol หรือ isopropyl alcohol) เป็นส่วนผสมหลัก มีความเข้มข้นตรงตามมาตรฐาน สูตรตามต้องการ รวมถึงเครื่องจักรอุปกรณ์ เช่น เครื่องผสม ถังผสม อุปกรณ์บรรจุหีบห่อ เป็นต้น
 2. ผสมแอลกอฮอล์ ส่วนอื่น ๆ ตามสูตร เช่น น้ำ สารเจลสำหรับทำให้มีความเข้มข้น สารบำรุงผิว เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ไม่สร้างความระคายเคืองให้กับผิว
 3. ตรวจสอบคุณภาพ ความเข้มข้น คุณสมบัติของสเปรย์แอลกอฮอล์ที่รับผลิต อาจมีการทดสอบเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติอื่น ๆ
 4. นำผลิตภัณฑ์บรรจุในหีบห่อ เช่น ขวดพลาสติก ขวดแก้ว ถุงห่อใส่เจล พร้อมใส่ป้ายระบุข้อมูลการใช้งานให้ถูกต้อง
 5. ตรวจสอบความปลอดภัย คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ทั้งในแง่ของการฆ่าเชื้อโรค ความเข้มข้น ความสะอาด และสารตกค้าง
 6. เตรียมจัดส่งสเปรย์แอลกอฮอล์ที่รับผลิต

เลือกโรงงานรับผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์อย่างไร

การเลือกโรงงานรับผลิตแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยสำคัญ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ปลอดภัย ดังนั้น เรามีแนวทางในการเลือกโรงงานรับผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์ ดังนี้

 • โรงงานรับผลิตเจลแอลกอฮอล์มีการตรวจสอบคุณภาพ ว่ามีระบบควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิตอย่างไร ให้ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง
 • มีการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย เช่น ISO 9001 (ระบบการจัดการคุณภาพ), ISO 22716 (การผลิตเครื่องสำอางค์ด้วยวิธีที่ดี), GMP (Good Manufacturing Practices) เป็นต้น
 • สามารถตรวจสอบแหล่งที่มา คุณสมบัติของวัตถุดิบในการรับผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์ได้ 
 • โรงงานรับผลิตแอลกอฮอล์ควรมีมาตรการในการจัดการกับสารแอลกอฮอล์ รวมถึงการจัดเก็บสารอย่างปลอดภัย
 • โรงงานรับผลิตเจลแอลกอฮอล์มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ในการผลิต สื่อถึงความพร้อมของโรงงาน
 • ความยืดหยุ่น หรือความสามารถของโรงงานรับผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์ในการผลิต ได้ทั้งในปริมาณน้อยจนถึงปริมาณสูง
 • เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการรับผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์ กับโรงงานอื่น ๆ ทั้งในด้านของคุณภาพวัตถุดิบ การขนส่ง ต้นทุน บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น
 • โรงงานรับผลิตแอลกอฮอล์มีการรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ พร้อมส่งมอบสินค้าตามกำหนดเวลา
 • โรงงานรับผลิตเจลแอลกอฮอล์ควรมีความยืดหยุ่นในการปรับกระบวนการผลิตหรือสูตรรับผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์ในอนาคต

รายละเอียดของสเปรย์แอลกอฮอล์และเจลแอลกอฮอล์

โรงงานรับผลิตแอลกอฮอล์มีการรับผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์และรับผลิตเจลแอลกอฮอล์ ซึ่งแต่ละแบบมีรายละเอียด ดังนี้

สเปรย์แอลกอฮอล์

สั่งผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์

การรับผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์ (Alcohol spray) เพื่อใช้ในการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค หรือล้างมือ ที่อยู่บนพื้นผิวหรือวัตถุต่าง ๆ สามารถใช้ได้หลายวิธี เช่น ทำความสะอาดมือหลังจากสัมผัสสิ่งของต่าง ๆ เมื่อไม่สะดวกจะล้างมือด้วยน้ำหรือสบู่ในทันที

การใช้สเปรย์แอลกอฮอล์เป็นวิธีการทำความสะอาดที่สะดวก มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรค แต่ก็ควรใช้ให้ถูกต้องตามขั้นตอนตามที่ระบุไว้ในผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ควรปล่อยให้มือแห้งธรรมชาติ หลังจากการใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการทำให้ผิวมือแห้งหรือระคายเคืองได้เช่นกัน

เจลแอลกอฮอล์

รับผลิตเจลแอลกอฮอล์

การรับผลิตเจลแอลกอฮอล์ (Alcohol gel) คือ ผลิตภัณฑ์ที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ และส่วนผสมอื่น ๆ เช่น สารเจลสำหรับทำให้มีความเข้มข้น สารบำรุงผิว ซึ่งมักถูกใช้ เพื่อทำความสะอาดมือ โดยไม่ต้องใช้น้ำหรือสบู่ เน้นความสะดวกสบาย เป็นอีกทางเลือกยอดนิยมในการป้องกันการแพร่เชื้อโรค หรือโรคติดต่อผ่านการสัมผัสมือ


รับผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์และเจลแอลกอฮอล์อย่างมีมาตรฐาน

สำหรับมาตรฐานของโรงงานรับผลิตแอลกอฮอล์ ซึ่งเราจะต้องพึงระวัง ตรวจสอบว่า โรงงานที่เราเลือกรับผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์นั้น มีคุณภาพ ปลอดภัยตามมาตรฐาน ดังต่อไปนี้

การผลิตด้วยเครื่องจักร HOMO 

เครื่องจักร HOMO ระบบปิดเป็นเทคโนโลยีจากประเทศเกาหลี ซึ่งนำเข้ามารับผลิตเจลแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะ Derma Innovation ที่มีสูตรเฉพาะ ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์เนื้อเจลออกมาเป็นก้อนใส ไม่เหลว ไม่ขุ่น ใช้แล้วไม่เหนียวติดมือ ไม่สร้างความระคายเคือง ไม่ทำให้ผิวสาก สามารถใช้ซ้ำได้ตลอดวัน เป็นแอลกอฮอล์เกรดพรีเมี่ยม น่าใช้งาน

สเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือได้รับมาตรฐาน GMP 

โรงงานรับผลิตแอลกอฮอล์ที่ดี ควรจะได้รับมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practices: GMP) ซึ่งเป็นเกณฑ์ในการจัดการ ควบคุมกระบวนการผลิต คุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ทางยา และเครื่องสำอาง โดยมาตรฐานนี้ใช้ในการตรวจสอบว่า โรงงานรับผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์มีกระบวนการผลิต ได้มาตรฐาน ปลอดภัยตามข้อกำหนดหรือไม่

วัตถุดิบระดับ Food Grade หรือ Pharmaceutical Grade 

วัตถุดิบหลักของการรับผลิตเจลแอลกอฮอล์ควรจะเป็นระดับ Food Grade หรือ Pharmaceutical Grade ซึ่งมีคุณภาพสูง เหมาะสมสำหรับการใช้งานในผลิตภัณฑ์ที่มีความใกล้ชิดและความปลอดภัยสำหรับมนุษย์ เพื่อลดสารพิษหรือสารตกค้าง ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานได้ โดยเฉพาะการรับผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์ ซึ่งทุกคนจะต้องนำมาทำความสะอาดมือ ก่อนจะหยิบจับอาหาร เพื่อรับประทาน ดังนั้น การเลือกใช้วัตถุดิบระดับ Food Grade จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก

ให้บริการครบจบทุกขั้นตอน

โรงงานรับผลิตแอลกอฮอล์ควรมีบริการครบจบทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิต เช่น การออกแบบสูตรผลิตภัณฑ์ การผลิต การบรรจุภัณฑ์ การจัดเก็บ การจัดส่ง เพื่อให้ผู้ผลิตสามารถควบคุมคุณภาพ ปลอดภัยตลอดทั้งกระบวนการ อย่าง Derma Innovation ซึ่งเป็นโรงงานรับผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์ครบครันทั้งทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ทำเลของโรงงาน บริเวณจัดเก็บผลิตภัณฑ์ และจัดส่งได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด