Line chat

อาการ “ประจำเดือนขาด” สัญญาณเตือนความผิดปกติของร่างกาย

ประจำเดือนขาด

หลายคนอาจจะคิดว่าการที่ประจำเดือนขาด อาจจะหมายถึงการตั้งครรภ์แต่จริงๆ แล้วอาการประจำเดือนขาดสามารถเกิดจากสาเหตุอื่นๆ ได้เช่นเดียวกัน เช่น โรคเครียด ฮอร์โมน ภาวะของโรคต่างๆ หรือแม้แต่การรับประทานยาบางชนิดก็ส่งผลให้ประจำเดือนขาดได้ ทำให้บางคนประจำเดือนขาด 1 เดือนหรือมากกว่านั้น แต่บางครั้งประจำเดือนขาดก็บ่งบอกถึงโรคต่างๆ ได้เช่นกัน โดยส่วนใหญ่ประจำเดือนขาดมักพบได้กับผู้ใหญ่เพศหญิงที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป โดยอาการหมดประจำเดือนจะส่งผลต่ออารมณ์และร่างกาย หากสงสัยว่าอาการประจำเดือนขาดเป็นอย่างไร มีสาเหตุอะไรที่ทำให้ประจำเดือนขาดเรามาหาคำตอบของกันในบทความข้างล่างนี้เลย

ประจำเดือนขาดคืออะไร แล้วประจำเดือนแบบไหนปกติ

ประจำเดือนขาด (Amenorrhea) คือ ภาวะที่ร่างกายไม่สามารถขับเลือดออกทางช่องคลอดได้ตามปกติซึ่งบางครั้งประจำเดือนขาดแต่ไม่ท้อง หลายคนกังวลแล้วประจำเดือนสามารถขาดได้นานสุดกี่วันล่ะ ถ้าประจำเดือนขาดเกิน 4 เดือนขึ้นไปจะเรียกว่า ภาวะประจำเดือนขาด แต่ถ้าประจำเดือนขาดไม่เกิน 2 เดือนจะเรียกว่า ภาวะประจำเดือนมาช้ากว่าปกติ ส่วนใหญ่จะพบในวัยรุ่นเพศหญิง จะแบ่งเป็น 2 แบบคือ ภาวะขาดประจำเดือนตั้งแต่แรกสาว และภาวะประจำเดือนมาขาด ๆ หาย ๆ โดยปกติแล้วประจำเดือนของผู้หญิงจะมาทุกๆ 28-30 วัน จะเป็นประจำเดือน 3-5 วัน แต่ไม่ควรเกิน 7 วัน และไม่ควรเกิน 80 ซีซี ควรจะต้องเปลี่ยนผ้าอนามัย 4 แผ่นต่อวัน แต่ประจำเดือนขาดบางครั้งอาจจะเกิดจากโรคต่างๆ ได้เช่นกัน 


ประเภทของภาวะประจำเดือนขาดแบบไหนที่อันตราย

อาการประจำเดือนขาด

ภาวะประจำเดือนขาดมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย เช่น ความเครียด วัยทอง ยาบางชนิดที่รับประทานเข้าไป ฮอร์โมนในร่างกาย ซึ่งประเภทที่ทำให้ประจำเดือนขาดแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มคือ 

ประจำเดือนขาดแบบปฐมภูมิ

ภาวะประจำเดือนขาดแบบปฐมภูมิ (Primary Amenorrhea) เป็นภาวะการผิดปกติส่งผลทำให้ประจำเดือนขาดตั้งแต่ช่วงที่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ โดยคนที่มีภาวะนี้เมื่ออายุ 15 ปี หรือช่วงวัยรุ่นจะไม่เคยเป็นประจำเดือน แต่เพศหญิงที่มีอายุในช่วงวัยเดียวกันจะเป็นประจำเดือนกันหมดแล้ว ซึ่งสาเหตุประจำเดือนขาดมาจากการที่ร่างกายมีความผิดปกติเกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุ์แต่เกิด หรือพันธุกรรม ส่งผลทำให้ประจำเดือนขาด

ประจำเดือนขาดแบบทุติยภูมิ

ภาวะประจำเดือนขาดแบบทุติยภูมิ (Secondary Amenorrhea) เป็นภาวะที่ประจำเดือนขาดไปประมาณ 4 เดือน ซึ่งเป็นภาวะประจำเดือนขาดที่สามารถพบได้บ่อยกับเพศหญิง โดยสาเหตุประจำเดือนขาดมีได้ด้วยกันหลายสาเหตุ เช่น เกิดจากความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์ในร่างกาย โรคต่างๆ ฮอร์โมนที่ไม่คงที่ หรือประจำเดือนขาดอาจจะเกิดจากการตั้งครรภ์ เป็นต้น ส่งผลทำให้ประจำเดือนมาขาด ๆ หาย ๆ บางเดือนก็มาผิดปกติ


อาการที่บ่งบอกว่าจะทำให้ประจำเดือนขาด แล้วส่งกระทบตามมาอย่างไร?

อาการประจำเดือนขาดในเพศหญิง หากประจำเดือนขาดไม่เกิน 10 วัน ก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปกติ บางคนประจำเดือนไม่มาแต่มีตกขาว หรือบางครั้งอาจจะขาดไป 1 เดือน ส่งผลทำให้ประจำเดือนขาด ท้องอืดหากประจำเดือนขาดในช่วงแรกไม่ต้องกังวล เพราะสามารถปรับพฤติกรรมที่ส่งผลทำให้ประจำเดือนขาดให้ดีขึ้นได้ แต่ถ้าประจำเดือนหายไปนานมากกว่า 3 เดือนจนผิดปกติ หรือประจำเดือนมาขาด ๆ หาย ๆ ควรต้องไปปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่ทำให้ประจำเดือนขาด มีอาการดังต่อไปนี้

 1. ไม่เคยมีประจำเดือนมาก่อนตั้งแต่วัยเจริญพันธุ์
 2. มีอาการปวดหัวผมร่วง และประจำเดือนขาดไปจนผิดปกติ
 3. ประจำเดือนขาด ท้องป่อง หรือปวดท้องน้อย
 4. มีอาการหอบ เหนื่อยง่าย และประจำเดือนขาดช่วงไป
 5. ประจำเดือนมาขาด ๆ หาย ๆ บางครั้งประจำเดือนมาเยอะจนผิดปกติ หรือมากกว่า 7 วัน
 6. ประจำเดือนมาปกติ แล้วอยู่ๆ ก็หายไปมากกว่า 3-6 เดือน โดยที่ไม่ได้ท้องควรเข้าพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุประจำเดือนขาด

ประจำเดือนขาดอาจบงบอกถึงโรคต่างๆ เช่น 

 1. โรคถุงน้ำในรังไข่หลายใบ (Polycystic Ovary Syndrome) ชื่อย่อเรียกว่า PCOS เกิดจากความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ หรือฮอร์โมนที่ร่างกายผลิตเอสโตรเจน, โปรเจสเตอโรน, แอนโดรเจน และอินซูลินไม่เพียงพอ ทำให้เกิดเป็นถุงน้ำอยู่ในรังไข่ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้มีลูกยาก ประจำเดือนขาดท้องป่องหรือที่หลายคนรู้จักว่า ช็อกโกแลตซีสต์ ซึ่งหากเกิดซีสต์หรือมีถุงน้ำในรังไข่ จะทำให้เกิดการเบียดและรังไข่ทำงานผิดปกติ ส่งผลให้ประจำเดือนมาน้อย ประจำเดือนขาดช่วงไปหรือมาไม่ปกติ
 2. โรครังไข่เสื่อมก่อนกำหนด (Premature Ovarian Failure) คือการหมดประจำเดือนเร็วกว่าปกติอาจจะหมดก่อนอายุ 40 ปี ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ประจำเดือนขาด เช่นการผ่าตัดศัลยกรรม การได้รับรังสีทำเคมีบำบัด การฉายหรือได้รับรังสีในบริเวณท้องหรืออุ้งเชิงกราน ส่งผลทำให้ประจำเดือนขาด

สาเหตุที่ทำให้ประจำเดือนขาดมีอะไรบ้าง

สาเหตุประจำเดือนขาด

สาเหตุที่ทำให้ประจำเดือนขาดมีหลากหลายสาเหตุ และปัจจัยเช่น

 • การตั้งครรภ์ หากประจำเดือนขาดไปหลังจากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน การสัญนิฐานว่าท้องอาจจะเป็นข้อแรกๆที่หลายคนนึกถึง การมีเพศสัมพันธ์ก่อนประจำเดือนขาดสามารถทำให้ตั้งครรภ์ได้ โดยสามารถหาซื้อที่ตรวจครรภ์มาตรวจได้เอง หรือไปตรวจกับแพทย์เพื่อยืนยันผลให้ชัดเจน
 • ความเครียด ความกังวล การทำงานหนักสะสม ทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอ ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ประจำเดือนขาด เพราะความเครียดมีผลส่งต่อการหลั่งฮอร์โมนในเพศหญิงที่เกี่ยวข้องกับการเจริญพันธุ์และส่งผลให้เกิดประจำเดือนขาดหรือประจำเดือนมาขาด ๆ หาย ๆ
 • น้ำหนักตัวที่สูงหรือต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน น้ำหนักที่เพิ่มหรือลดลงมีผลต่อการทำให้อาการประจำเดือนขาด เพราะสารอาหารไปกระตุ้นการผลิตฮอร์โมนไม่เพียงพอทำให้ไข่ตกช้าลง คนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานร่างกายจะผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนออกมามากส่งผลต่อการเกิดประจำเดือนขาด
 • การทานยาคุมกำเนิด ส่งผลทำให้ประจำเดือนมากระปริกระปรอย มาเยอะ มาไม่สม่ำเสมอ หรืออาจจะไม่มาเลย ยาคุมกำเนิดชนิดเม็ด ยาคุมกำเนิดแบบฉีดหรือห่วงจะผลิตฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนส่งผลให้ประจำเดือนขาด 
 • การกินยาบางชนิด อาจจะส่งผลข้างเคียงทำให้ประจำเดือนมาขาด ๆ หาย ๆ เช่น ยารักษาโรคซึมเศร้ายารักษาอาการทางจิต ยาโรคไทรอยด์ ยากันชัก ยาความดัน เป็นต้น
 • เพศหญิงที่เข้าสู่วัยทองหรือวัยหมดประจำเดือน ส่วนใหญ่เมื่ออายุมากขึ้นประมาณ 45-55 ปี ประจำเดือนขาดหายไปเองตามธรรมชาติ เนื่องจากฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลง ส่งผลให้ไข่ตกไม่สม่ำเสมอ และหากเลยช่วงวัยทองแล้วประจำเดือนขาดไปเอง

แนวทางการรักษาสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะประจำเดือนขาด

การรักษาภาวะขาดประจำเดือน มีดังนี้

 • การรักษาด้วยการใช้ยา โดยการกินยาฮอร์โมนเสริม เพื่อให้หลั่งฮอร์โมน สาเหตุประจำเดือนขาด
 • การผ่าตัดตามสาเหตุของประจำเดือนขาดเพื่อแก้ปัญหาต่อมหมวกไตผิดปกติตั้งแต่กำเนิด รังไข่ทำงานได้เต็มที่ ต่อมไทรอยด์สร้างฮอร์โมนลดลง เนื้องอกในมดลูก เป็นต้น
 • ออกกำลังกายเป็นประจำ ไม่ควรออกกำลังกายหนักจนเกินไป 
 • ทานอาหารที่มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้ประจำเดือนขาด
 • ไม่ทำให้ตัวเองเครียด เพราะความเครียดจะทำให้ร่างกายหลั่งสารที่ทำให้ประจำเดือนขาด
 • พักผ่อนให้เพียงพอ ควรปรับเวลาการนอนใหม่ให้เพียงพอในแต่ละวัน จะทำให้ประจำเดือนมาปกติ
 • ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน น้ำหนักตัวมีผลต่อการผลิตฮอร์โมนในกระบวนการตกไข่ ส่งผลทำให้รักษาภาวะขาดประจำเดือน

สรุปการเกิดภาวะประจำเดือนขาด

ประจำเดือนขาด เป็นอาการของภาวะที่ร่างกายทำงานผิดปกติ ส่งผลทำให้ประจำเดือนมาขาด ๆ หาย ๆ ซึ่งสามารถเกิดได้กับทุกคน สาเหตุที่ประจำเดือนขาดมีหลายสาเหตุ เช่น การตั้งครรภ์ ความเครียดกังวล ความผิดปกติของระดับฮอร์โมน การพักผ่อนไม่เพียงพอ การเข้าสู่วัยทองหรือโรคต่าง ๆ ซึ่งส่งผลทำให้ประจำเดือนขาดหรือมาไม่ปกติ โดยถ้าประจำเดือนขาดหายไปนานๆ มากกว่า 4 เดือนขึ้นไปควรที่จะไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุและทำการรักษา