Line chat

ประกันสุขภาพ (Health Insurance)

ประกันสุขภาพ (Health Insurance)

ด้วยสภาพแวดล้อมในประเทศไทยปัจจุบันนี้เรียกได้ว่าย่ำแย่สุด ๆ ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศที่มีแต่ฝุ่น PM2.5 หรือเชื้อโรคต่าง ๆ มากมาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นทำให้สุขภาพร่างกายของใครหลายคนย่ำแย่ลงไปไม่น้อยเลย หรือในกรณีที่เลวร้ายมาก ๆ ก็อาจก่อให้เกิดโรคร้ายแรงที่ส่งผลต่อชีวิตได้อีกด้วย

และเมื่อเกิดความเจ็บป่วยขึ้น สิ่งที่จะตามมาก็คือค่ารักษาพยาบาลนั่นเอง แน่นอนว่าค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาพยาบาลค่อนข้างสูงเลย ยิ่งถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนดี ๆ ด้วยแล้วล่ะก็ เรียกได้ว่าต้องกู้หนี้ยืมสิน ขายบ้านขายรถ เพื่อนำเงินมาจ่ายค่ารักษากันเลยทีเดียว

ด้วยเหตุนี้เองทำให้ประกันสุขภาพได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน แต่สำหรับบางคนแล้วอาจยังสงสัยอยู่ว่าประกันสุขภาพนั้นจำเป็นจริง ๆ หรือ และจะคุ้มค่าแค่ไหนกับเงินที่จ่ายไป ถ้าอย่างนั้นก็ต้องอ่านบทความต่อไปนี้เลย สามารถไขข้อสงสัยของคุณได้แน่นอน


ประกันสุขภาพคืออะไร

ประกันสุขภาพ คือการที่ผู้ทำประกันจะได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันที่ทำสัญญาด้วย โดยทางบริษัทประกันจะต้องคุ้มครองหรือรับภาระในส่วนของค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลจากอาการเจ็บป่วยหรือค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บด้วยอุบัติเหตุก็ตาม

โดยประกันสุขภาพจะมีการคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอยู่ 2 รูปแบบด้วยกัน คือ ประกันสุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่าย และประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย ซึ่งประกันสุขภาพทั้ง 2 รูปแบบนี้จะมีความแตกต่างกันทั้งค่าเบี้ยประกันและเงื่อนไขการเบิกเงินประกัน

สำหรับประกันสุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่ายนั้นจะมีค่าเบี้ยประกันที่ไม่แพง แต่การเบิกเงินประกันจะเบิกได้ตามรายการที่กำหนดและไม่เกินวงเงินประกัน ส่วนประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายนั้นจะมีค่าเบี้ยประกันที่ค่อนข้างแพง แต่การเบิกเงินประกันจะครอบคลุมกว่ามาก ซึ่งจะมีการกำหนดแค่วงเงินสำหรับการรักษาพยาบาลแต่ละครั้งเท่านั้น


ทำไมควรซื้อประกันสุขภาพ

ทำไมควรซื้อประกันสุขภาพ

อย่างที่เรารู้กันดีว่าในยุคปัจจุบันนี้นั้นมีสภาพอากาศที่แปรปรวนและมีสภาพแวดล้อมที่ย่ำแย่แค่ไหน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อสุขภาพของเราโดยตรง สุขภาพของเราจึงมีความเสี่ยงอยู่ไม่น้อยเลย อีกทั้งเรายังไม่สามารถคาดเดาหรือรู้ได้ว่าโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับตัวเองหรือคนที่คุณรักเมื่อไหร่

ซึ่งเมื่อเกิดเจ็บปวดขึ้นมาแล้ว ก็จะตามมาด้วยค่ารักษาพยาบาลที่แพงแสนแพง ยิ่งถ้าหากใครที่ไม่มีเงินสำรองมากพอ ก็อาจทำให้ต้องกู้ยืมเงินจนเป็นหนี้สินเลยทีเดียว 

แต่ถ้าหากเราได้ทำประกันสุขภาพเตรียมพร้อมเอาไว้แล้ว คุณก็จะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอีกต่อไป เพราะว่าบริษัทที่เราซื้อประกันสุขภาพจะเป็นฝ่ายรับภาระในส่วนนี้ไว้นั่นเอง


ประกันสุขภาพส่วนบุคคลและประกันสุขภาพกลุ่ม

ประกันสุขภาพนอกจากจะสามารถแบ่งประเภทตามการคุ้มครองได้แล้ว ยังสามารถแบ่งประเภทตามจำนวนผู้เอาประกันหรือผู้ที่ได้รับความคุ้มครองได้อีกด้วย โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ ประกันสุขภาพส่วนบุคคล และประกันสุขภาพกลุ่ม ซึ่งประกันสุขภาพทั้ง 2 ประเภทมีความแตกต่างกันดังนี้

ประกันสุขภาพส่วนบุคคล

ประกันสุขภาพส่วนบุคคล คือประกันสุขภาพที่มีผู้เอาประกันหรือผู้ได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันเพียงคนเดียว โดยประกันสุขภาพส่วนบุคคลจะสามารถเลือกความคุ้มครองได้ตามที่ตัวเองต้องการหรือเลือกได้ตามความเหมาะสมของตัวเอง ซึ่งค่าเบี้ยของประกันสุขภาพส่วนบุคคลจะคำนวณตามอายุและเพศของผู้เอาประกัน

ประกันสุขภาพกลุ่ม

ประกันสุขภาพกลุ่ม คือประกันสุขภาพที่มีผู้เอาประกันหรือผู้ได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันจำนวนหลายคนและอยู่ภายใต้กรมธรรม์เดียวกัน โดยประกันสุขภาพกลุ่มจะมีเพียงผู้ชำระค่าเบี้ยหรือผู้ทำประกันเท่านั้นที่สามารถเลือกความคุ้มครองได้ 

ซึ่งค่าเบี้ยของประกันสุขภาพกลุ่มจะคำนวณเบี้ยประกันออกมาเพียงอัตราเดียว ด้วยการพิจารณาจากความเสี่ยงของผู้เอาประกันในกลุ่ม จึงทำให้ประกันสุขภาพกลุ่มมีค่าเบี้ยค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับประกันสุขภาพส่วนบุคคล


ประกันสุขภาพแบ่งเป็นกี่แบบ

ประกันสุขภาพแบ่งเป็นกี่แบบ

การแบ่งรูปแบบของประกันสุขภาพด้วยความคุ้มครอง สามารถแบ่งออกได้ 4 รูปแบบด้วยกัน โดยประกันสุขภาพแต่ละรูปแบบนอกจากจะให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกันแล้ว ยังมีค่าเบี้ยประกันและเงื่อนไขที่แตกต่างกันอีกด้วย

ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก

ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก หรือที่มักจะเขียนกันในเอกสารว่า opd คือประกันสุขภาพที่จะให้ความคุ้มครองในส่วนของค่ารักษาพยาบาลต่าง ๆ ในกรณีที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาภายในโรงพยาบาลไม่เกิน 6 ชั่วโมง หรือไม่ได้นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล

ประกันโรคร้ายแรง

ประกันโรคร้ายแรง คือประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองในส่วนของค่ารักษาหรือให้เงินก้อนเมื่อผู้เอาประกันตรวจพบว่าเป็นโรคร้ายแรงตรงตามที่มีระบุไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งโรคร้ายแรงจะได้แก่ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ

ประกันชดเชยรายได้

ประกันชดเชยรายได้ คือประกันสุขภาพที่จะให้ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล โดยทางบริษัทประกันจะทำการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกัน เพื่อชดเชยกับรายได้ที่เสียไปในช่วงเวลาที่เข้ารับการรักษา

ประกันสุขภาพผู้ป่วยใน

ประกันสุขภาพผู้ป่วยใน หรือที่มักจะเขียนกันในเอกสารว่า ipd คือประกันสุขภาพที่จะให้ความคุ้มครองในส่วนของค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในกรณีที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาภายในโรงพยาบาลเกิน 6 ชั่วโมง หรือเข้ารับการรักษาที่ต้องนอนพักโรงพยาบาล


สรุป

หมดกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาล เพียงซื้อประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพคือสิ่งที่จะช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าจะได้รับการรักษาอย่างดีที่สุด แถมยังไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาล โดยประกันสุขภาพจะมีการแบ่งประเภทออกมาหลากหลาย เพื่อให้ผู้ที่ต้องการซื้อประกันสุขภาพสามารถเลือกได้ตรงกับความต้องการหรือความเสี่ยงของตนเอง แต่ทั้งนี้ค่าเบี้ยประกันก็จะมีความแตกต่างกันออกไป เพราะนอกจากค่าเบี้ยจะพิจารณาจากอายุและเพศแล้ว ยังพิจารณาความคุ้มครองร่วมด้วย