Line chat

การรักษาด้วย IVF ราคาเท่าไร ช่วยเรื่องมีบุตรยากได้จริงหรือไม่

การทำเด็กหลอดแก้ว

การทำเด็กหลอดแก้วของผู้เป็นภาวะมีบุตรยาก หรือที่หลายๆท่านรู้จักการทำ IVF (In-Vito Fertilization) คือนำเทคโนโลยีในการช่วยให้เกิดการเจริญพันธุ์ประเภทหนึ่ง ด้วยการคัดไข่ที่ความสมบูรณ์จากฝ่ายหญิง พร้อมด้วยนำสเปิร์มที่มีความแข็งแรงของฝ่ายชาย มาทำกระบวนการผสมกันและให้เกิดการปฏิสนธิภายนอก แล้วค่อยนำไข่ที่ผ่านกระบวนการผสมจนเป็นตัวอ่อนกลับเข้าสู่โพรงมดลูกของฝ่ายหญิง เพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์ต่อไปซึ่งอัตราความสำเร็จในการมีบุตรจะค่อนข้างสูง ซึ่งการทำ IVF จะช่วยในผู้มีประสบปัญหา ดังนี้

 • ฝ่ายหญิง : ผู้มีภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกมีความเจริญผิดที่ , ภาวะท่อรังไข่มีการตีบตัน มีความเสียหาย , ผู้มีภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ ผู้มีภาวะเนื้องอกในมดลูก
 • ฝ่ายชาย : ผู้มีภาวะจำนวนอสุจิน้อย น้ำอสุจิไม่แข็งแรง ผู้มีความเสี่ยงต่อโรค หรือเป็นผู้มีความผิดปกติทางพันธุ์กรรม

ดังนั้นการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) จึงเป็นอีกทางเลือกสำหรับคู่สมรสในปัจจุบันที่อยู่ในภาวะมีบุตรยากนั้นเอง โดยในบทความต่อไปนี้จะอธิบายกระบวนการของการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) คร่าวๆ เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้เตรียมตัวเตรียมความพร้อมให้กับร่างกาย รวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับการทำเด็กหลอดแก้ว แล้วทำ IVF ราคาเท่าไหร่ จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง เราไปดูข้อมูลในหัวข้อต่อไปกันเถอะ 


การทำเด็กหลอดแก้วแบบ IVF แตกต่างกับแบบ ICSI อย่างไร มีค่าใช้จ่าเท่าไหร่

ivf ราคา

ความแตกต่างระหว่างการทำเด็กหลอดแก้วแบบ IVF และ แบบ ICSI

 • การทำเด็กหลอดแก้ว แบบ IVF คือ กระบวนการปฏิสนธิภายนอกร่างกายภายในห้องทดลอง โดยการคัดไข่ที่มีสภาพสมบูรณ์ที่สุดของคุณแม่ พร้อมกับคัดอสุจิที่มีสภาพความแข็งแรงของคุณพ่อ มาผสมกันในจานเพาะเลี้ยงตัวอ่อน ภายในห้องปฏิบัติการที่ผ่านการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมให้อยู่ในสภาวะที่ส่งผลให้อสุจิได้เข้าไปเจาะไข่ได้เองตามธรรมชาติ จนสามารถปฏิสนธิภายนอกได้ แล้วจึงค่อยนำไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิกลับไปฝังในผนังโพรงมดลูกของคุณแม่เพื่อให้ตั้งครรภ์ได้ 
 • ในส่วนของการทำเด็กหลอดแก้ว แบบ ICSI จะแตกต่างจากแบบ IVF ซึ่ง แบบ ICSI เป็นการทำให้เกิดการปฏิสนธิอย่างเจาะจง ด้วยการนำอสุจิที่แข็งแรงสมบูรณ์ที่สุดฉีดเข้าสู่เซลล์รังไข่โดยตรง เพื่อให้เกิดการปฏิสนธิจนกลายเป็นตัวอ่อน พร้อมเข้าสู่กระบวนการตั้งครรภ์ต่อไป แต่ในระหว่างที่จะนำอสุจิฉีดเข้าสู่เซลล์รังไข่ คุณแม่จะต้องถูกกระตุ้นด้วยการฉีดกระตุ้นฮอร์โมน และถูกฉีดกระตุ้นรังไข่ จนกว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลจะให้การวินิจฉัยว่ารังไข่โตพอที่จะเริ่มกระบวนการ ICSI

ดังนั้นค่าใช้จ่ายในการทำเด็กหลอดแก้ว IVF / ICSI จะสามารถแบ่งตามแต่ละสถานพยาบาลดังนี้ 

 • สำหรับการรักษาในโรงพยาบาลรัฐบาล ดังเช่นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ค่าใช้จ่ายในการทำเด็กหลอดแก้ว IVF ราคาโดยประมาณจะอยู่ที่ 70,000 – 200,000 บาท
 • สำหรับสถานพยาบาล / คลินิกรักษาผู้มีภาวะมีบุตรยาก ค่าทำเด็กหลอดแก้ว IVF ราคาโดยประมาณจะอยู่ที่ 200,000 – 400,000 บาท
 • สำหรับโรงพยาบาลเอกชนที่มีการรักษาผู้มีบุตรยากการทำเด็กหลอดแก้ว IVF ราคาโดยประมาณจะอยู่ที่  400,000 บาทขึ้นไป

ซึ่งค่าใช้จ่ายในการทำเด็กหลอดแก้ว IVF ราคาแต่ละสถานพยาบาลจะขึ้นอยู่กับแต่ละคู่สมรสว่าต้องหาสาเหตุของความผิดปกติของร่างกาย ในการเข้าเกณฑ์ใดบ้าง การตรวจร่างกาย การฉีดกระตุ้นรังไข่ หรือกระบวนการใดๆจากการวินิจฉัยของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษา เพื่อให้ร่างกายของคู่สมรสมีความพร้อมต่อการตั้งครรภ์ได้นั้นเอง


ข้อดีของการทำเด็กหลอดแก้ว IVF เป็นอย่างไร

จากหัวข้อก่อนหน้าที่ได้กล่าวข้อมูลของการทำเด็กหลอดแก้ว IVF ราคาเท่าไหร่ต่อขั้นตอนในกระบวนการทำนั้น ในส่วนของข้อมูลที่จะกล่าวต่อไปจะเกี่ยวข้องกับข้อดีของการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) ซึ่งมีโอกาสในอัตราสำเร็จที่สูงมากต่อการมีบุตรต่อผู้อยู่ในปัญหาภาวะมีบุตรยาก เพื่อให้เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจพิจารณาในการเลือกทำเด็กหลอดแก้ว IVF  ได้ การทำ IVF จะมีข้อดี ดังต่อไปนี้ 

 • โอกาสการทำเด็กหลอดแก้ว IVF มีโอกาสประสบผลสำเร็จมาก ด้วยการคัดสรรไข่ที่มีความปกติ ทั้งคัดอสุจิที่มีความแข็งแรงนั้นเอง เพื่อนำมาผสมจนทำให้ตัวอ่อนเติบโตแล้วจึงนำกลับสู่โพรงมดลูกได้ 
 • การทำ IVF จะเป็นการผสมอสุจิกับรังไข่ภายในห้องทดลอง ซึ่งท่านที่เคยทำหมันแบบผูก หรือแบบตัดมาแล้วก็ตาม ท่านสามารถทำ IVF ได้นั้นเอง
 • กระบวนการทำเด็กหลอดแก้ว IVF จะไม่มีการผ่าตัดให้ท่านต้องกังวลว่าจะต้องมีบาดแผล ขั้นตอนจะมีเพียงการตรวจเลือดในระดับฮอร์โมนในเกณฑ์มาตรฐาน จนถึงขั้นตอนการย้ายตัวอ่อนที่แข็งแรงซึ่งมีลักษณะคล้ายกับการตรวจภายในเท่านั้น
 • หลังจากการทำเด็กหลอดแก้ว IVF  ท่านสามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ของโครโมโซมตัวอ่อน โดยสามารถตรวจสอบได้ลึกถึงระดับเบสที่มีส่วนประกอบที่เล็กที่สุด ซึ่งจะช่วยให้ลดปัญหากรณีที่ตัวอ่อนไม่เกิดการฝังตัวในโพรงมดลูก ลดปัญหาการแท้งลูก

ท่านใดเหมาะกับการทำเด็กหลอดแก้ว IVF

ใครบ้างที่เหมาะสมกับการกระบวนการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) ซึ่งการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) จะเป็นการทำผสมตัวอ่อนในห้องทดลองสำหรับท่านที่มีภาวะมีบุตรยาก หรือคู่สมรสที่ยังไม่ทราบสาเหตุของการมีบุตรยาก หรือคู่สมรสที่พยายามมีบุตรมากกว่า 3 ปีขึ้นไป หรือผู้ที่ได้ผ่านกระบวนการกระตุ้นให้เกิดการตกไข่ พร้อมกับการผสมเทียมด้วยการฉีดอสุจิเข้าสู่โพรงมดลูกโดยตรง (IUI) แต่ยังไม่สำเร็จในกระบวนการตั้งครรภ์ได้ ตลอดไปจนถึงผู้ที่มีภาวะเสี่ยงจากโรคทางพันธุกรรมได้เช่นเดียวกัน 

 1. ฝ่ายชาย : ท่านที่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับคุณภาพความแข็งแรงของเชื้ออสุจิ ดังเช่น เชื้ออสุจิมีรูปร่างผิดปกติ ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ดี , บางท่านมีจำนวนอสุจิน้อย เป็นต้น จากปัญหาดังกล่าวนี้เองที่จะทำให้อสุจิไม่สามารถเคลื่อนตัวเข้าไปปฏิสนธิกับไข่ในโพรงมดลูกได้นั้นเอง
 1. ฝ่ายหญิง : ผู้ที่มีภาวะร่างกายดังต่อไปนี้ ซึ่งสามารถชดเชยด้วยกระบวนการทำเด็กหลอดแก้วได้ ดังนี้ 
 • ผู้มีภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกมีความเจริญผิดที่ เป็นความผิดปกติที่เยื่อบุโพรงมดลูกมีการเติบโตภายนอกโพรงมดลูกตามปกติ ก่อให้เกิดการเจ็บปวดท้องอย่างรุนแรง ขณะมีประจำเดือน ทั้งยังมามากกว่าปกติ จนเสี่ยงต่อภาวะผู้มีบุตรยากได้อีกด้วย
 • ผู้มีภาวะพังผืดในอุ้งเชิงกราน ซึ่งเป็นความผิดปกติที่เกิดในบริเวณท่อนำไข ปีกมดลูก จึงส่งผลให้เกิดภาวะมีบุตรยาก
 • เป็นผู้มีภาวะไข่ตกช้า / ภาวะไข่ไม่ตก ซึ่งเป็นสาเหตุที่พบบ่อยในผู้มีภาวะมีบุตรยาก เนื่องจากเกิดความผิดปกติจากการพัฒนาของไข่ รวมถึงภาวะไข่ตกที่ส่งผลให้ประจำเดือนมาผิดปกติได้นั้นเอง
 • ผู้มีภาวะท่อนำไข่ตีบตัน (อุดตัน) / ถูกทำลาย เนื่องจากท่อนำไข่เกิดความผิดปกติ ก่อให้เกิดการปฏิสนธิได้ยากขึ้น
 • ผู้มีความผิดปกภาวะรังไข่เสื่อมก่อนวัย ซึ่งทำให้รังไข่ไม่สามารถทำหน้าที่ได้ดีพอต่อการก่อให้เกิดการตกไข่ตามปกติได้ก่อนอายุ 40 ปี

ควรเลือกทำเด็กหลอดแก้วที่ไหนดี

ivf

SAFE Fertility Group ศูนย์ผู้มีบุตรยากมาตรฐานสากลแห่งแรกในไทย

SAFE Fertility Group ศูนย์ผู้มีบุตรยากมาตรฐานสากล : ได้ถูกก่อตั้งโดย นพ. วิวัฒน์ กว้างคณานุรักษ์ สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาผู้มีบุตรยาก และนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญ พันธุ์ ที่เล็งเห็นถึงปัญหาคู่สมรสที่มีภาวะมีบุตรยาก ด้วยบริการจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาที่จะช่วยแก้ปัญหา การให้คำแนะนำแก่คู่สมรสได้ ด้วยบริการ Life NGS, Automated machine , เลี้ยงตัวอ่อน Embryoscope เป็นต้น เพื่อให้คู่สมรสที่ประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์ได้

 • โดยสามารถติดต่อได้ที่ www.safefertilitygroup.com 
 • เบอร์โทรศัพท์ 02-252-3833 , 081-102-1000

โรงพยาบาลศิริราช

โรงพยาบาลศิริราช : โรงพยาบาลรัฐบาลที่มีขนาดใหญ่อันดับต้น ๆ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งยังเป็นโรงพยาบาลที่เก่าแก่ของประเทศ ซึ่งเป็นแหล่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านต่างๆ ทั้งมีทีมแพทย์อาวุโสอันต้นของประเทศในการดูแลรักษา สำหรับท่านที่มีภาวะมีบุตรยากสามารถติดต่อสอบถามหน่อยหน่วยวางแผนครอบครัวและอนามัยเจริญพันธุ์ อาคารสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ชั้น 1 เพื่อให้ท่านสามารถเตรียมตัวในขั้นตอนการรักษาผู้มีบุตรยากต่อไป

 • ที่อยู่: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
 • เบอร์โทรศัพท์: 0-2419-7000

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ : โรงพยาบาลเอกชนที่พร้อมให้บริการในด้านสุขภาพระดับมาตรฐานสากล ถือได้ว่าเป็นสถานพยาบาลอันดับต้นๆในการเลือกรักษาด้านสุขภาพที่หลากหลายด้านจากทั้งคนไทยและต่างประเทศ รวมทั้งยังมีบริการในการให้คำปรึกษา รักษาผู้มีภาวะมีบุตรยาก ด้วยบริการการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) , การทำอิ๊กซี่ (ICSI) ,การเก็บรักษาเชื้ออสุจิโดยการแช่แข็ง, การเก็บรักษาไข่ด้วยการแช่แข็ง เป็นต้น 

 • โดยท่านสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์การเจริญพันธุ์ อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น 2 ฝั่งทิศเหนือ 
 • เบอร์โทรศัพท์: 0-2066-8888, 1378, Hotline 090-972-2609

สรุปการทำ IVF ราคาเท่าไหร่ 

หวังว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) จะช่วยให้ท่านได้เห็นภาพกระบวนการวิธีของ IVF เพื่อให้ท่านได้ตัดสินใจในการพิจารณาอีกทางเลือกหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้ท่านผู้ที่มีภาวะมีบุตรยากสามารถตั้งครรภ์ได้ รวมทั้งสามารถคำนวณค่าใช้จ่ายในการทำ IVF ราคาที่ท่านพอใจ ทั้งราคาใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง คำปรึกษา การดูแลสุขภาพของฝ่ายชายฝ่ายหญิงให้เตรียมพร้อมต่อการมีบุตร และหากจะพูดถึงความสำเร็จในการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) ในปัจจุบันจะถือได้ว่ามีอัตราความสำเร็จมาก หวังว่าการทำ IVF จะช่วยให้ท่านได้ครอบครัวที่สมบูรณ์ตามที่ท่านหวังไว้ได้นะคะ