Line chat

สาเหตุอาการปวดเมื่อยตามตัว อาการอ่อนเพลีย ที่เกิดโรคต่าง ๆ

อาการปวดเมื่อยตามตัว

การใช้ชีวิตของคนเราในปัจจุบัน ล้วนต้องใช้แรงกายแรงใจเป็นอย่างมากเนื่องจากต้องแข่งขันสูงขึ้น ทำให้ต้องใช้ร่างกายสำหรับทำงานหนัก และใช้ซ้ำ ๆ เป็นเวลานาน ส่งผลให้เกิดอาการปวดเมื่อยตามตัว ซึ่งนอกจากจะเกิดจากใช้งานหนักแล้ว ยังอาจเกิดจากปัญหาทางด้านสุขภาพ เช่น กล้ามเนื้อเกิดการอักเสบ หรือเกิดจากได้รับอุบัติเหตุ เช่น ตกจากที่สูงหรือถูกชนอย่างรุนแรง

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าปัญหาอาการปวดเมื่อยตามตัว นั้นเกิดได้หลายสาเหตุ โดยเมื่อเกิดอาการปวดเมื่อยตามตัวแล้ว ต้องรีบหาแนวทางรักษาที่ถูกวิธี พร้อมหาแนวทางป้องกันเพื่อช่วยลดอาการปวดเมื่อยตามตัว เช่น ทานยาหรือนวด เป็นต้น

สาเหตุหลักของอาการปวดเมื่อยตามตัว

ปวดเมื่อยตามตัวจากการยกของหนัก

อาการปวดเมื่อยตามตัวอาจมีสาเหตุหลักจากการกระทำต่อไปนี้

กิจกรรมในชีวิตประจำวัน

อาการปวดเมื่อยตามตัวจากกิจกรรมในชีวิตประจำวันอาจมีสาเหตุมาจากการทำกิจกรรมหรือใช้ร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งมากเกินไปหรือใช้งานหนักอย่างไม่เคยทำมาก่อน ซึ่งสามารถเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น

 • การยกของหรือทำงานที่ต้องพกของเป็นเวลานาน อาจทำให้กล้ามเนื้อของแขน, หลัง, หรือไหล่ปวดและเมื่อยได้
 • เมื่อต้องยืนหรือนั่งนาน ๆ โดยไม่เปลี่ยนท่าหรือขยับร่างกายอาจทำให้เกิดความเมื่อยและปวดของกล้ามเนื้อขา เท้า หรือหลังได้
 • การทำงานที่ต้องมองหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์นาน ๆ อาจทำให้เกิดอาการปวดตาและคอได้
 • เมื่อต้องเดินหรือวิ่งไปยังที่ทำงานหรือกลับบ้านในระยะทางไกล ๆ อาจทำให้เกิดอาการปวดขาได้
 • การดูแลเด็กหรือทำกิจกรรมที่ต้องอุ้มเด็กเล็ก อาจทำให้เกิดความเมื่อยของกล้ามเนื้อแขนหรือไหล่ได้
 • เมื่อต้องเล่นกีฬาหรือกิจกรรมทางกายที่มีผลกระทบต่อกล้ามเนื้อหรือข้ออาจทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยตามตัวได้
 • การทำงานในสถานที่ที่มีอากาศเย็นเกินไปหรือแอร์เย็นมากอาจทำให้กล้ามเนื้อข้อไหล่หรือหลังหดตัว ทำให้เกิดอาการเมื่อย

ปัญหาทางด้านสุขภาพ

อาการปวดเมื่อยตามตัวจากปัญหาทางด้านสุขภาพอาจมีสาเหตุมาจากภาวะทางการแพทย์หรือโรคต่าง ๆ ซึ่งอาจทำให้กล้ามเนื้อหรืออวัยวะของร่างกายปวดและเมื่อย เช่น

 • โรคข้อเสื่อม (Arthritis) เป็นภาวะที่ข้อต่าง ๆ ของร่างกายเสื่อมสภาพและอาจทำให้เกิดอาการปวดและเมื่อยที่ข้อต่างๆ เช่น ข้อเข่า, ข้อข้อเท้า, หรือข้อศอก
 • โรคกล้ามเนื้ออักเสบ (Myositis) เป็นภาวะที่กล้ามเนื้ออักเสบและอาจทำให้เกิดอาการปวดและเมื่อยในกล้ามเนื้อที่อักเสบนั้น ๆ
 • โรคเบาหวาน (Diabetes) มักมีความเสี่ยงที่สูงของปัญหากล้ามเนื้อและปวดขา
 • อาการภาวะต่อมไทรอยด์อักเสบเรื้อรัง (Hashimoto’s Disease) ทำให้เกิดอาการปวดและเมื่อยในกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง ผิวซีดและแห้ง
 • โรคไฟโบรมัยอัลเจีย (Fibromyalgia) เป็นโรคที่ทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยตามตัวทั่วร่างกายแบบเรื้อรัง
 • โรคหัวใจ (Heart Disease) จะมีอาการเจ็บหน้าอก หรือปวดเมื่อยตามตัว มักจะเหนื่อยตอนออกแรง
 • โรคหลอดเลือดแดงอุดตัน (DVT) จะทำให้ปวดขา ปวดบริเวณน่อง หรือปวดเท้า

ทำกิจกรรมที่ต้องใช้แรงเป็นเวลานาน

เมื่อทำกิจกรรมที่ต้องใช้แรงเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยตามตัวได้ สามารถแบ่งสาเหตุออกเป็นหลายประเภท เช่น

 • การออกกำลังกายที่ใช้แรงอย่างหนัก เช่น ยกน้ำหนักหรือเล่นกีฬามีความเสี่ยงที่ทำให้กล้ามเนื้อปวดและเมื่อย
 • การทำงานที่ต้องใช้แรงหรือทำงานที่ต้องยกของหนัก ๆ อาจทำให้กล้ามเนื้อปวดและอ่อนแรง อาจเกิดได้ในงานสถาปนิก, งานก่อสร้าง, งานอุตสาหกรรม เป็นต้น

แนวทางการรักษาอาการปวดเมื่อยตามตัวเบื้องต้น

รักษาอาการปวดเมื่อยตามตัวด้วยการนวด

แนวทางรักษาอาการปวดเมื่อยตามตัวเบื้องต้น ทำได้ดังนี้

ทานยาแก้ปวด

การรักษาอาการปวดเมื่อยตามตัวจากการทานยาแก้ปวดเป็นวิธีที่ได้รับความนิยม โดยส่วนใหญ่จะใช้ยาที่มีส่วนผสมที่ช่วยบรรเทาอาการปวดและอักเสบ แต่ก็มีข้อควรระมัดระวัง เช่น

 • ปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินและรับการวินิจฉัยที่ถูกต้องก่อนใช้ยาแก้ปวด
 • เมื่อทานยาแก้ปวดผ่านไป 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมง แล้วไม่บรรเทาอาการหรือแย่ลง ควรพบแพทย์ทันที
 • ควรใช้ยาแก้ปวดตามขนาดและระยะเวลาที่แพทย์หรือคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์ระบุไว้
 • ควรระมัดระวังในการกินยาแก้ปวดหลายตัวผสมกัน เพราะอาจเกิดผลเสียได้มากกว่า
 • ควรใช้ยาเพียงในระยะเวลาที่จำเป็นและตามคำแนะนำของแพทย์

นวด

การนวดเป็นหนึ่งในวิธีรักษาอาการปวดเมื่อยตามตัวที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยปรับลมหายใจ, ลดความเครียด, และบรรเทาความตึงเครียดในกล้ามเนื้อ ดังนั้นการนวดจะช่วยลดอาการปวดเมื่อยได้ดี

กายภาพ

การกายภาพจะรักษาอาการปวดเมื่อยตามตัวที่มีประโยชน์มาก โดยหากกายภาพอย่างเหมาะสมจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ, ปรับปรุงระบบไหลเวียนเลือด, ลดความเครียด, และบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ ดังนั้นแนวทางรักษาอาการปวดเมื่อยตามตัวจากการกายภาพจะช่วยลดอาการปวดเมื่อยได้ดี

สรุปปวดเมื่อยตามตัว

อาการปวดเมื่อยตามตัวเป็นอาการที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ล้วนเกิดจากการทำงานในท่วงท่าใด ๆ เป็นเวลานาน หรือการที่ใช้แรงในการทำงานหนักมากจนเกินไป เมื่อเกิดอาการปวดเมื่อยตามตัวควรรีบทำการรักษา โดยใช้ยาแก้ปวด นวด หรือกายภาพในเบื้องต้น หากอาการยังไม่ดีขึ้น ควรรีบเข้าพบแพทย์ในทันทีเพื่อรักษาให้หายขาด