Line chat

PM 2.5  ฝุ่นละอองขนาดเล็ก อันตรายใหญ่หลวงต่อสุขภาพ

PM 2.5

ฝุ่น PM 2.5 หรือฝุ่นละอองขนาดเล็กมีขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ได้กลายเป็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อมสำคัญในหลายพื้นที่ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ฝุ่น PM 2.5 สามารถแพร่กระจายเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ได้ง่าย เนื่องจากมีขนาดเล็กมากไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง 

บทความนี้ จะพาทุกท่านไปรู้จักกับฝุ่น PM 2.5 คืออะไร มาจากไหน ผลกระทบจาก PM 2.5 ต่อสุขภาพ PM 2.5 เท่าไหร่ถึงอันตรายและมีวิธีป้องกันตัวเองอย่างไร เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหานี้ในสังคม


ฝุ่น PM 2.5 คืออะไร

ฝุ่น PM 2.5 ย่อมาจาก Particulate Matter with diameter of less than 2.5 micron คือฝุ่นละอองขนาดจิ๋วมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือประมาณ 1 ใน 25 ส่วนของเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผมมนุษย์ ฝุ่น PM 2.5 เล็กมากจนขนจมูกของเราไม่สามารถกรองได้  ฝุ่น PM 2.5 จึงสามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและปอดได้โดยตรง ฝุ่น PM 2.5 ผลกระทบต่อสุขภาพในหลาย ๆ ด้าน ฝุ่น PM 2.5 เกิดจากอะไร มีหลายคนอาจสงสัย แหล่งกำเนิดของฝุ่น PM 2.5 เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุทั้งจากกิจกรรมของมนุษย์และธรรมชาติ 


อันตรายจากฝุ่น PM 2.5 กลุ่มเสี่ยงที่ควรระวัง

ฝุ่นละออง PM 2.5 มีขนาดเล็กเป็นอันตรายต่อสุขภาพของทุกคน แต่กลุ่มเสี่ยงต่อไปนี้ควรระวังเป็นพิเศษ เพราะมีโอกาสได้รับผลกระทบของฝุ่น PM 2.5 รุนแรงกว่ากลุ่มอื่น ๆ ดังนี้

1. เด็กเล็ก

 • ปอดของเด็กยังพัฒนาไม่เต็มที่
 • หายใจเร็ว ถี่กว่าผู้ใหญ่
 • ผิวหนังบอบบางกว่า
 • มักใช้เวลาทำกิจกรรมกลางแจ้ง
 • ได้รับฝุ่นละออง PM 2.5 เข้าสู่ร่างกายมากกว่าผู้ใหญ่
 • เสี่ยงต่อผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคระบบทางเดินหายใจ รวมถึงพัฒนาการทางสมอง

2. หญิงตั้งครรภ์

 • ทารกในครรภ์ยังพัฒนาอวัยวะต่างๆ
 • ฝุ่นละออง PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อทารกผ่านสายรก
 • เสี่ยงต่อภาวะแท้งลูก น้ำหนักทารกแรกคลอดต่ำ หรือทารกเสียชีวิต

3. ผู้สูงอายุ

 • กลไกการป้องกันระบบทางเดินหายใจเสื่อมลง
 • ไวต่อการเป็นโรคหรือติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
 • เสี่ยงต่อโรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง มะเร็งปอด

4. ผู้มีโรคประจำตัว 

 • โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
 • โรคหัวใจและหลอดเลือด
 • โรคภูมิแพ้
 • โรคไต
 • โรคมะเร็ง

5. ผู้ที่ทำงานกลางแจ้ง

 • ตำรวจจราจร
 • คนขับรถรับจ้าง
 • แม่ค้าพ่อค้าริมถนน
 • พนักงานกวาดถนน
 • คนงานก่อสร้าง
 • พนักงานรักษาความปลอดภัย
 • นักกีฬา
 • เกษตรกร

การตระหนักรู้และป้องกันตนเองจากฝุ่น PM 2.5 เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อรักษาสุขภาพของตนเองและคนที่เรารักในระยะยาว


ฝุ่น PM 2.5 ในประเทศไทยแบ่งเป็นกี่ระดับ

ค่าฝุ่น PM 2.5

ค่าฝุ่น PM 2.5 ในประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ ตามค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ดังนี้

ระดับค่า AQIความหมายสีผลกระทบต่อสุขภาพ
10 – 25ดีมากฟ้าคุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง
226 – 37ดีเขียวคุณภาพอากาศดี สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ
338 – 50ปานกลางเหลืองคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพบางกลุ่ม เช่น เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว
451 – 90เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพส้มคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั่วไป ควรลดการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
591 – 200มีผลกระทบต่อสุขภาพแดงคุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่ม ควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง

สรุป ค่าฝุ่น PM 2.5 แบ่งเป็น 5 ระดับตามค่า AQI  แต่ละระดับมีความหมายและผลกระทบต่อสุขภาพแตกต่างกัน  ดังนั้นทุกคนควรติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศอย่างสม่ำเสมอ  รวมทั้งปฏิบัติตนตามคำแนะนำ เพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ 


ฝุ่น PM 2.5 ผลกระทบที่มีต่อสุขภาพ 

ผลกระทบจาก PM 2.5 ส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ในหลายด้าน เนื่องจากฝุ่นละอองขนาดเล็กนี้สามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและกระแสเลือดได้ง่าย

อันตรายจากฝุ่น PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้

1. ผลเสียต่อสุขภาพระยะสั้น

 • ระบบทางเดินหายใจ: ไอ จาม คันจมูก น้ำมูกไหล เจ็บคอ หายใจลำบาก แน่นหน้าอก หายใจมีเสียงหวีด หลอดลมอักเสบ อาการหอบหืดกำเริบ
 • ระบบหัวใจและหลอดเลือด: โรคที่เกิดจาก PM 2.5 มีโรคหัวใจขาดเลือด ชักลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดสมอง ความดันโลหิตสูง
 • ระบบอื่นๆ: ตาอักเสบ ผิวหนังอักเสบ ระคายเคืองตา แสบตา น้ำตาไหล หรือรู้สึกเหนื่อยง่ายอ่อนเพลีย

2. ผลเสียต่อสุขภาพระยะยาว

 • โรคเรื้อรัง: โรคที่เกิดจาก PM 2.5 คือโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) โรคปอดอักเสบเรื้อรัง โรคมะเร็งปอด โรคหัวใจและหลอดเลือด
 • ผลกระทบต่อพัฒนาการเด็ก:  ในเด็กอาจมีพัฒนาการทางปอดไม่สมบูรณ์ มีความเสี่ยงต่อโรคหอบหืดมากขึ้น หรือเด็กที่มีสติปัญญาด้อย พัฒนาการช้า
 • ผลกระทบต่อผู้หญิงตั้งครรภ์: ทารกในครรภ์เติบโตช้า คลอดก่อนกำหนด น้ำหนักทารกแรกคลอดต่ำ
 • อายุขัยสั้นลง: การสัมผัสฝุ่น PM 2.5 ในระยะยาวอาจทำให้อายุขัยสั้นลง เนื่องจากผลกระทบต่อสุขภาพหลายระบบ

เกิดฝุ่น PM 2.5 วิธีดูแลตัวเองให้ปลอดภัย

ฝุ่น PM 2.5 ดูแลตัวเอง

เมื่อเกิดฝุ่น PM 2.5 ในอากาศ การดูแลตัวเองให้ปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ วิธีดูแลตัวเองสามารถนำไปใช้ได้ มีดังนี้

 • ตรวจสอบคุณภาพอากาศ: ติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศจากแหล่งน่าเชื่อถือ เช่น เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่รายงานระดับปริมาณ PM 2.5 อย่างสม่ำเสมอ
 • หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง: หากค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ในระดับสูง ควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง โดยเฉพาะการออกกำลังกายต้องใช้แรงมาก เนื่องจากจะทำให้สูดดมฝุ่นละอองมากขึ้น
 • ใช้หน้ากากป้องกันฝุ่น: เลือกใช้หน้ากากที่สามารถกรองฝุ่น PM 2.5 ได้ เช่น หน้ากาก N95 หรือหน้ากากมีคุณสมบัติกรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก ควรสวมหน้ากากให้กระชับกับใบหน้าเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
 • ปิดประตูและหน้าต่าง: ในวันมีฝุ่น PM 2.5 สูง ควรปิดประตูและหน้าต่างเพื่อลดการรับฝุ่นละอองเข้าสู่ภายในอาคาร
 • ใช้เครื่องฟอกอากาศ: การใช้เครื่องฟอกอากาศมีแผ่นกรอง HEPA สามารถช่วยลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 ในอากาศภายในบ้านหรือที่ทำงานได้
 • รักษาความสะอาดภายในบ้าน: ทำความสะอาดบ้านอย่างสม่ำเสมอด้วยการเช็ดถูพื้นและเฟอร์นิเจอร์เพื่อกำจัดฝุ่นที่ตกลงบนพื้นผิวต่างๆ
 • ดูแลสุขภาพตัวเอง: รับประทานอาหารมีประโยชน์ ดื่มน้ำมาก ๆ พักผ่อนให้เพียงพอ และออกกำลังกายในร่ม เพื่อเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง ควรหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และใช้สารเคมีที่อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ
 • ปรึกษาแพทย์: หากมีอาการทางสุขภาพที่น่าเป็นห่วง เช่น หายใจลำบาก เจ็บหน้าอก หรือไอเรื้อรัง ควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจหรือหัวใจ

การดูแลตัวเองในช่วงมีฝุ่น PM 2.5 สูงเป็นเรื่องสำคัญเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว การปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะช่วยให้คุณและครอบครัวปลอดภัยจากมลพิษทางอากาศและมีสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น


สรุปเกี่ยวกับฝุ่น PM 2.5

ฝุ่น PM 2.5 เป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและกระแสเลือดได้ง่าย ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง การป้องกันตนเองจากฝุ่น PM 2.5  ติดตามข้อมูล สวมหน้ากาก หลีกเลี่ยงฝุ่น งดสูบบุหรี่ ทานดี ออกกำลังกาย พักผ่อน เพื่อรักษาสุขภาพและลดความเสี่ยงจากมลพิษทางอากาศ ร่วมใจลดมลพิษ เพื่อสุขภาพดีของเราและคนรอบข้าง