Line chat

ปรึกษาหมอออนไลน์ 24 ชั่วโมงไม่ต้องไปหาด้วยตนเองมีหมอใกล้ตัว

ปรึกษาหมอออนไลน์

การปรึกษาหมอออนไลน์ที่เรียกว่า telemedicine หรือ telehealth เป็นการให้บริการด้านสุขภาพแนวใหม่จากหลายโรงพยาบาล เพื่อลดช่องว่างระหว่างผู้ป่วยกับบุคลากรทางการแพทย์ ให้คำปรึกษาออนไลน์เสมือนจริง ช่วยให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงคำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัย คำแนะนำการรักษาจากแพทย์ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล เช่น การสนทนาทางวิดีโอ แชท หรือโทรศัพท์ 

การปรึกษาหมอออนไลน์ ให้ความสะดวกสบาย เข้าถึง มีศักยภาพในการปรับเปลี่ยนวิธีบริการด้านสุขภาพ เข้าถึงการรักษาพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล พื้นที่ด้อยโอกาส เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลติดตามสำหรับสภาวะเรื้อรังได้ง่าย

บทความนี้จะแนะนำเกี่ยวกับข้อดี ข้อจำกัด อาการแบบไหนโรคอะไรบ้าง สามารถปรึกษาหมอออนไลน์ได้

ปรึกษาหมอออนไลน์ เพิ่มความสะดวกสบายยามป่วยไข้

ข้อดีของปรึกษาหมอออนไลน์

การปรึกษาหมอออนไลน์ มีข้อดีหลายประการทั้งผู้ป่วยและผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ดังต่อไปนี้

 • การปรึกษาหมอออนไลน์ ให้ความสะดวกสบายหาหมอในบ้านตนเอง ลดระยะเวลา นั่งรอพบแพทย์ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่จอดรถ และค่าบริการถูกกว่า
 • การเข้าถึงทำให้ผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกล พื้นที่ด้อยโอกาสหรือผู้มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว ติดต่อปรึกษาแพทย์ออนไลน์ด้านการดูแลสุขภาพได้สะดวก เข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่ได้คุณภาพ 
 • เวลาทำการยืดหยุ่น แพลตฟอร์มปรึกษาหมอออนไลน์ 24 ชั่วโมง ขยายเวลาทำการมากขึ้น พบหมอได้ทุกที่ ทุกเวลา ทำให้ผู้ป่วยนัดหมายตามเวลาสะดวกของตนเอง
 • การดูแลติดตามผลปรึกษาหมอออนไลน์ ให้ประโยชน์ในการนัดหมายติดตามผล ติดตามอาการเรื้อรัง ผู้ป่วยให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับสถานะสุขภาพของตน และรับคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการอาการต่าง ๆ โดยไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล
 • ลดการสัมผัสกับเชื้อโรค โดยเฉพาะในช่วงการระบาดของโรค รวมถึงการแพร่ระบาดของเชื้อโรค การปรึกษาหมอออนไลน์ ช่วยลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโรคจากผู้ป่วยคนอื่น ๆ ที่มาพบแพทย์ในโรงพยาบาล ลดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
 • ความเป็นส่วนตัว ปรึกษาแพทย์ออนไลน์ทำให้ผู้ป่วยเกิดความสบายใจมากขึ้น ไม่ต้องเปิดเผยให้ผู้อื่นรับรู้ โดยเฉพาะการปรึกษาด้านจิตแพทย์ การตรวจในร่มผ้า ตรวจนรีเวช โดยใช้ภาพถ่ายในการรักษาได้
 • การเข้าถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผู้ป่วยในพื้นที่ชนบท สถานที่มีทรัพยากรทางการแพทย์จำกัด สามารถเข้าถึงการดูแลเฉพาะทางผ่านปรึกษาหมอออนไลน์ โดยติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญที่อาจไม่พร้อมบริการในพื้นที่
 • การดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพปรึกษาหมอออนไลน์ อำนวยความสะดวกในการสื่อสาร การทำงานร่วมกันระหว่างทีมบุคลากรทางการแพทย์หลายสาขาพร้อมกัน ปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย นำไปสู่แผนการรักษาที่ครอบคลุมมากขึ้น

ปรึกษาหมอออนไลน์ ข้อจำกัดที่ไม่ควรมองข้าม

แม้การปรึกษาหมอออนไลน์จะมีข้อดีมากมาย แต่ยังมีข้อจำกัดควรพิจารณาบางประการ ดังนี้

 • การปรึกษาหมอออนไลน์ไม่สามารถทำการประเมินอาการผ่านสัญญาณทางร่างกายได้ เช่น อาการใจสั่น อาการเจ็บเฉพาะแห่ง สิ่งเหล่านี้ ล้วนส่งผลต่อการวินิจฉัยที่ถูกต้อง
 • ในการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ อาจจะมีอุปสรรคด้านเทคโนโลยี จำเป็นต้องใช้เครื่องมือสื่อสารทันสมัย รวมถึงสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ตต้องเสถียร ดังนั้นคนไข้บางรายอาจจะเจอข้อจำกัดทางด้านนี้
 • ขั้นตอนทางการแพทย์บางอย่างจำเป็นต้องลงมือปฏิบัติจริง เช่น การเย็บแผล การใส่กระดูกหัก หรือการทำหัตถการทางศัลยกรรม ขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถดำเนินการปรึกษาหมอออนไลน์ได้
 • สถานการณ์ฉุกเฉิน การปรึกษาหมอออนไลน์ไม่เหมาะสำหรับสถานการณ์เร่งด่วน หรืออันตรายถึงชีวิต จำเป็นต้องได้รับการดูแลจากแพทย์ทันที ในกรณีเช่นนี้การดูแลด้วยแพทย์โดยตรงเป็นสิ่งสำคัญ
 • ขาดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์ การโต้ตอบกันต่อหน้า ให้กำลังใจ ทำให้เกิดความไว้วางใจกัน แต่การปรึกษาหมอออนไลน์ขาดปฏิสัมพันธ์เหล่านี้ อาจส่งผลต่อความเข้าใจของผู้ป่วยในการให้ข้อมูลที่ชัดเจน

ปรึกษาหมอออนไลน์กับ 5 แอปยอดนิยม

การปรึกษาหมอออนไลน์ ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยในปัจจุบัน ทำให้หลาย ๆ สถานพยาบาลสร้างแอปพลิเคชันบริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ขึ้นมา โดยเราขอแนะนำ 5 แอปยอดนิยม ดังนี้

1. Bedee

โทรปรึกษาหมอออนไลน์ฟรีกับ BeDee
ขอบคุณภาพจาก https://www.bedee.com/

 

BeDee เป็นแอปพลิเคชันปรึกษาหมอออนไลน์ดูแลสุขภาพดี ทุกที่ ทุกเวลา พบบริการดูแลสุขภาพครบวงจร ในแอปเดียว ทั้งปรึกษาแพทย์ ปรึกษาเภสัชกร ช้อปสินค้าสุขภาพ เช่นวิตามิน อาหารเสริม อุปกรณ์การแพทย์ จัดส่งถึงบ้าน ดำเนินงานโดย BDMS เครือข่ายโรงพยาบาลใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

แอปพลิเคชัน BeDee นี้ พร้อมบริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์เน้นบริการสะดวกรวดเร็ว แพทย์ออนไลน์พูดคุย วิดีโอคอล แชทกับหมอออนไลน์ 24 ชั่วโมง นัดหมายกับแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา เช่น เวชปฏิบัติทั่วไป เวชศาสตร์ฟื้นฟู จิตแพทย์ สูตินรีเวช แพทย์ผิวหนัง อีกมากมายพร้อมดูแลทุกคน ให้บริการปรึกษาเภสัชกรออนไลน์ ยาครบ จบที่เดียว ส่งยารวดเร็ว ไม่ต้องรอนาน รวมทั้งซื้อของออนไลน์ที่ Health Mall ป่วยหรือต้องการดูแลสุขภาพเปิดแอป BeDee ยินดีบริการ

2. Raksa

ป่วยทักรักษา (Raksa) กับขั้นตอนการใช้งานง่าย เพียง 3 ขั้นตอน คือค้นหาแพทย์ตามต้องการรับคำปรึกษา อธิบายอาการ และรอแพทย์ตอบกลับภายใน 3 นาที แอปพลิเคชันนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ได้คุยกับแพทย์จริง  มีแพทย์ในระบบมากถึง 800 คน ผู้ป่วยสามารถเลือกแพทย์ได้ตามความต้องการปรึกษาได้ด้วยตนเอง มีค่าใช้จ่ายในการปรึกษา

3. Samitivej Virtual Hospital

Samitivej Virtual Hospital เป็นโรงพยาบาลบนโลกออนไลน์ ช่วยให้ผู้ป่วยและแพทย์สามารถพูดคุยตอบโต้กันได้แบบ Real-time บริการครบวงจรเสมือนการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจริง ให้บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ และบริการเสริมอีกมากมาย ทำให้ผู้ป่วยได้รับประสบการณ์เสมือนจริงไม่ต่างกับการเข้ารักษาในโรงพยาบาล

4. Siriraj Connect

ศิริราชพบแพทย์ออนไลน์  เหมาะสำหรับผู้ป่วยอาการคงที่ รับยาต่อเนื่อง แต่มียาไม่เพียงพอ ผู้ป่วยสามารถใช้งานผ่าน แอปพลิเคชั่น Siriraj connects เพื่อใช้ในการตรวจสอบ สิทธิ ติดตามคิว ชำระเงิน แก้ไขที่อยู่รับยาทางไปรษณีย์โดยไม่ต้องมาโรงพยาบาล หรือ Line เพื่อคุยกับแพทย์ ค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกับรักษาในโรงพยาบาล ชำระเงินผ่าน Siriraj Connect ได้ภายในเวลา 15.00 น. ของวันตรวจเท่านั้น

5. Health at Work

Health at Work ปรึกษาหมอออนไลน์ แชทคุยกับหมอรับคำปรึกษาได้ในเวลาไม่จำกัดพร้อมจัดส่งยาทันที ปรึกษากับจิตแพทย์พร้อมรับฟังทุกข้อกังวลใจ ติดตามการดูแลหลังการรักษา บริการสั่งซื้อยาออนไลน์สะดวกง่ายผ่านไลน์ @ healthatwork ถึงมือผู้ป่วยภายใน 1- 4 ชม. ด้วยค่ารักษาเบาสบาย สามารถเคลมกับประกันที่ร่วมรายการได้ ปรึกษาหมอได้ทันที ในเวลา 07:00-23:00 ทุกวัน

ปรึกษาหมอออนไลน์ อาการไหนได้บ้าง

ปรึกษาหมอออนไลน์ ปรึกษาอาการไหนได้บ้าง

การปรึกษาหมอออนไลน์กับแพทย์ อาการต่าง ๆ สามารถปรึกษาได้ ดังต่อไปนี้

 • อาการไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่เล็กน้อย เช่น ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล หรือมีไข้อ่อน ๆ
 • การแพ้ เช่น จาม คันตา คัดจมูก การปรึกษาหมอออนไลน์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาการได้
 • การติดเชื้อเล็กน้อย เช่นติดเชื้อบริเวณผิวหนัง ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ (UTIs) บางกรณีของเยื่อบุตาอักเสบ (ตาแดง) เหมาะสำหรับการประเมินออนไลน์
 • การบาดเจ็บเล็กน้อย บาดแผล รอยฟกช้ำ แผลไฟไหม้เล็กน้อย หรือบาดเจ็บไม่รุนแรงอื่น ๆ ประเมินได้ทางออนไลน์ เป็นการแนะนำเบื้องต้นในการดูแลรักษา
 • ปัญหาเกี่ยวกับการย่อยอาหารอาการไม่รุนแรง เช่น อาหารไม่ย่อย กรดไหลย้อน หรือท้องผูก ปรึกษาแพทย์ออนไลน์สามารถทำได้
 • สภาพผิว ผื่น การระคายเคืองผิวหนัง หรือปัญหาสิว ประเมินผ่านการปรึกษาหมอออนไลน์
 • การจัดการยา คำถามเกี่ยวกับยาที่ใช้อยู่ ปฏิกิริยาอาจเกิดขึ้น ผลข้างเคียง ปรึกษาหมอออนไลน์ให้คำแนะนำได้
 • ผู้ป่วยมีภาวะเรื้อรัง การนัดหมายเพื่อติดตามผลเป็นประจำ การปรับยา เหมาะกับการปรึกษาหมอออนไลน์
 • ความกังวลด้านสุขภาพจิต วิตกกังวล ความเครียด อาการซึมเศร้าเล็กน้อยถึงปานกลาง ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต ในการให้คำปรึกษาแพทย์ออนไลน์ได้
 • คำแนะนำด้านโภชนาการและการใช้ชีวิต หากต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับอาหาร การออกกำลังกาย หรือการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ปรึกษาแพทย์ออนไลน์ให้คำแนะนำได้

ปรึกษาหมอออนไลน์ บริการด้านสุขภาพแนวใหม่

การปรึกษาหมอออนไลน์ (telemedicine หรือ telehealth) เป็นการให้บริการด้านสุขภาพแนวใหม่จากหลายโรงพยาบาล เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้ง่ายขึ้น ช่วยลดระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาพบแพทย์ ในปัจจุบันมีแอปพลิเคชันปรึกษาหมอออนไลน์เกิดขึ้นมากมาย เพื่ออำนวยความสะดวกในการนัดหมายติดตามผล พร้อมทั้งเพิ่มความเป็นส่วนตัว อย่างเช่น Bedee หรือแอปของโรงพยาบาลต่าง ๆ