about-me-banner-healtect

About Me (เกี่ยวกับเรา)

ฮีลเทคท์ (อังกฤษ: Healtect) คือเว็บไซต์ที่มองเห็นถึงความสำคัญของวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จากการประสบปัญหาส่วนตัวของผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ที่ทำงานอย่างไม่หยุดพัก จนไม่มีเวลาในการเลือกรับประทานอาหารให้ครบตามหมวดมู่

เนื่องด้วยชีวิตประจำวันที่ไม่เอื้ออำนวย ประกอบกับวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีอยู่มากมายตามอินเทอร์เน็ต จึงทำให้เกิดความสับสนและไม่รู้ว่าอาหารเสริมชนิดไหนที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด ที่จะมาช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทาน บรรเทาโรคภัยไข้เจ็บ เป็นแล้วหายไวยิ่งขึ้น หรือช่วยชะลอวัย

จึงอยากที่จะสร้างเว็บไซต์ที่จะเป็นศูนย์รวมความรู้สุขภาพ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กับผู้ที่มีความสนใจ ต้องการโภชนาการที่จะช่วยเสริมจากการรับประทานอาหารปกติ

ทั้งนี้เว็บไซต์ของเราเป็นเพียงแค่องค์ความรู้และคำแนะนำจากผู้ที่มีความสนใจในด้านสุขภาพเพียงเท่านั้น

เนื่องจากเราไม่ใช่แพทย์ จึงไม่สามารถให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัย โรค หรือปัญหาสุขภาพ การรักษาได้ หากคุณมีอาหารเจ็บป่วย รู้สึกไม่สบาย มีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ ควรรีบปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญใกล้บ้านทันที

ขอบคุณสำหรับความสนใจครับ
ทีมงานฮีลเทคท์

ติดต่อสั่งซื้อ หรือปรึกษาฟรีเพิ่มเติม
: โทร 064-214-7888  LineID: @379feeny