Line chat

ไบโพลาร์ โรคนี้ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด

ไบโพลาร์ รักษาได้

ไบโพลาร์เป็นโรคที่ทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันของผู้ป่วยได้รับผลกระทบอย่างแรง เช่น ทำงานไม่มีประสิทธิภาพการเรียนแย่ลง, ติดเหล้า หรืออาจะติดยาเสพติด ทั้งยังทำให้มีปัญหาด้านความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัว เพื่อนฝูง และคนรอบข้างอีกด้วย ที่เลวร้ายยิ่งกว่าก็คือผู้ป่วยไม่รู้ตัวเลยว่าเป็นโรคนี้อยู่ เพราะไม่เข้าใจทั้งสัญญาณ และอาการของโรคไบโพลาร์ 

ดังนั้นเราจะมาทำความรู้จักกับโรคไบโพลาร์ เพื่อให้เข้าใจเบื้องต้น และประเมินได้ว่าตนมีอาการของไบโพลาร์หรือไม่ นอกจจากนี้ก็จะไปดูวิธีรักษาโรคไบโพลาร์ ยารักษาโรคไบโพลาร์ พร้อมทั้งการดูแลตัวเองเพื่อจะได้กลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติกับครอบครัว เพื่อนฝูง และคนรอบข้าง

โรคไบโพลาร์ คือ โรคที่เกี่ยวกับอะไร

ไบโพลาร์ คือ โรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติทางอารมณ์ เป็นลักษณะของอารมณ์แปรปรวนหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “โรคอารมณ์สองขั้ว” นั่นเอง และอารมณ์ก็คือ ภาวะความรู้สึกทางใจที่มีการเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยที่มากระตุ้นเร้า อาจจะมาจากปัจจัยภายนอกหรือภายในก็ได้ แต่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออารมณ์จนเป็นที่มาของการเกิดโรคไบโพลาร์นั้น เราจะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป

โรคไบโพลาร์ (Bipolar Disorder) หรือ โรคอารมณ์สองขั้วนั้น จะมีอารมณ์ที่แตกต่างกันสุดขั้วอยู่สองช่วง คือ

 • ช่วงหนึ่งจะมีอารมณ์พลุ่งพล่าน คึกคักผิดปกติ (Mania / Hypomania) มีพลังงานล้นเหลือ มั่นใจในตัวเองสูง พูดเร็วและมากผิดปกติ ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ และจะก้าวร้าวเมื่อถูกขัดใจ ทำให้พักผ่อนน้อย มีการตัดสินใจที่ผิดพลาดง่าย สำส่อนทางเพศ ฯลฯ ช่วงระยะนี้จะยาวนานหลายวัน
 • อีกช่วงหนึ่งซึ่งจะสลับกับช่วงก่อนหน้านี้จะกินระยะเวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์ และเป็นช่วงที่มีอารมณ์ซึมเศร้าอย่างหนัก (Depression) รู้สึกติดลบดำดิ่งสุด ๆ เบื่ออาหาร เหนื่อยง่าย ท้อแท้ ไม่มีสมาธิ รู้สึกว่าไร้ค่าไม่มีคนต้องการ ชอบเก็บตัวอยู่ตามลำพัง

แต่ก็เพราะยังมีช่วงที่อารมณ์เป็นปกติคอยคั่นกลางจึงทำให้สมาชิกในครอบครัว หรือคนรอบข้างไม่รู้ตัวว่าผู้ป่วยมีโอกาสที่จะเป็นไบโพลาร์ได้

โรคไบโพลาร์มีหลายแบบ เช่น Bipolar I (อาการซึมเศร้าสลับอาการแมเนียรุนแรงเป็นระยะ), Bipolar II (อาการซึมเศร้าเต็มรูปแบบสลับอาการแมเนียที่ไม่มาก ไม่ชัดเจน) และ Cyclothymic disorder (ทั้ง 2 อาการไม่เต็มรูปแบบ) ดังนั้นควรให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยว่าผู้ป่วยไบโพลาร์อยู่ในรูปแบบไหนจะได้ใช้วิธีรักษาโรคไบโพลาร์ที่เหมาะสม

ไบโพลาร์ สาเหตุมาจากปัจจัยใดบ้าง

สาเหตุของการเกิดเป็นไบโพลาร์พอจำแนกออกได้เป็น 3 ปัจจัยหลัก ๆ ดังนี้

 1. การทำงานของสารสื่อนำประสาททั้ง 3 ชนิด คือ
 • สารนอร์อะดรีนาลีน (Noradrenaline) มีมากเกินไป : กระตุ้นการทำงานของระบบประสาททางด้านอารมณ์และการตอบสนองต่อความเครียด ความกลัว ความตื่นเต้น
 • สารเซโรโทนิน (Serotonin) มีน้อยเกินไป : ควบคุมการรับรู้ เช่น ความอยากอาหาร การนอนหลับ ความจำระยะสั้น เป็นต้น
 • สารโดปามีน (Dopamine) : ควบคุมความรู้สึกตื่นตัว การตอบสนองต่อสิ่งเร้าอยู่ในระดับที่ขาดความสมดุล จึงส่งผลต่อการสั่งงานของสมองให้ทำงานผิดปกติไปด้วย จนไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้
 1. พันธุกรรม ถึงแม้ปัจจัยรูปแบบการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์จะยังไม่ชัดเจน ไม่ได้รับการยืนยัน แต่จากการตรวจสอบผู้ป่วยจะพบว่ามีสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคไบโพลาร์เช่นกัน
 2. ปัจจัยภายนอกอื่น ๆ เช่น
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพจิตใจ เช่น ประสบกับวิกฤติชีวิต เช่น การสูญเสียคนสำคัญในชีวิต เครียดกับปัญหาการเรียน การทำงาน ความผิดหวังจากสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ตกงาน เป็นต้น
 • สารเสพติดบางชนิด เช่น ยาสเตียรอยด์ ยากล่อมประสาท หรือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น ที่เป็นตัวกระตุ้นอาการทางจิตจากไบโพลาร์

อาการของไบโพลาร์ที่พึงระวัง

สัญญาณเตือนไบโพลาร์

อาการของไบโพลาร์นั้นจะแตกต่างกันในแต่ละบุคคล รวมถึงความถี่ในการเกิดอาการ บางคนเกิดติดต่อกันและบ่อยครั้ง แต่บางคนนาน ๆ เกิดหรือแทบไม่เกิดเลย

ผู้ป่วยที่เป็นโรคไบโพลาร์นั้นมีประมาณ 5% ของประชาชนทั่วไป เป็นโรคที่สามารถพบเห็นได้ทั้งในคนอายุน้อยประมาณ 15-19 ปี, 20-24 ปี ไปจนถึงคนมีอายุ 40 ปีขึ้นไป ก็สามารถเป็นได้เช่นกัน จากการศึกษาพบว่าส่วนมากผู้ป่วยที่มีอาการครั้งแรกนั้นจะมีอายุไม่ถึง 20 ปี ทั้งยังมีมากถึง 50%

อาการของไบโพลาร์ที่มีความผิดปกติทางอารมณ์ที่มี 2 ขั้วที่แตกต่างกันสุด ๆ จะมีอาการดังต่อไปนี้

 1. ช่วงที่มีกลุ่มอาการแมเนีย (Mania เป็นอยู่อย่างน้อย 1 สัปดาห์, Hypomania เป็นติดต่อกัน 3-4 วัน)
 • ช่างพูดคุยมากกว่ายามปกติ
 • จะหมกมุ่นกับกิจกรรมบางอย่างมาก ๆ  เช่น ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
 • นอนไม่ค่อยหลับ นอนเพียง 2-3 ชั่วโมงต่อวัน
 • เชื่อมั่นในตัวเองมากว่ามีความสามารถสูง
 • รู้สึกคึกคักอยู่ตลอดเวลา
 • สมาธิสั้น หงุดหงิดง่าย
 • มีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม
 1. กลุ่มอาการซึมเศร้า (Depression)
 • อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ไม่มีแรง ไม่อยากทำอะไรเลย
 • ไม่มีสมาธิ ตัดสินใจผิดพลาด
 • นอนไม่หลับ หรือ อยากนอนมากเกินไป
 • ท้อแท้ สิ้นหวัง เบื่อหน่าย
 • ซึมเศร้า เก็บตัว ร้องไห้ง่าย
 • รู้สึกไร้ค่าจนมีความคิดที่จะฆ่าตัวตาย
 • ความอยากอาหารเพิ่มหรือลดลงจากเดิม หรือ น้ำหนักลดลงเรื่อย ๆ โดยไม่ได้พยายามลดน้ำหนัก

อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นโรคไบโพลาร์จะมีอารมณ์ทั้ง 2 ขั้วสลับกับอารมณ์ปกติสำหรับในรายที่มีอาการไม่รุนแรง จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะรู้ตัวว่าเป็นโรคนี้หรือยัง

สัญญาณเตือนไบโพลาร์ที่ไม่ควรละเลย

สำหรับคนที่มีแนวโน้มจะเป็นไบโพลาร์ ส่วนใหญ่จะมีสัญญาณเตือนล่วงหน้า และอาการเบื้องต้นของการเกิดโรคไบโพลาร์จะมีลักษณะดังต่อไปนี้

 • มีพฤติกรรมก้าวร้าว หงุดหงิดง่าย
 • ชอบทำกิจกรรมหรือโปรเจคเยอะมาก ๆ ในเวลาเดียวกัน ทำให้มีปัญหาในการทำงานให้สำเร็จ
 • อารมณ์มีการเปลี่ยนแปลงไปมามากในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ (แบบไฮเปอร์)
 • เปลี่ยนงานหรืออาชีพบ่อย ๆ โดยไม่มีการวางแผนล่วงหน้า
 • ชอบใช้เงิน ไม่คิดหน้าคิดหลัง
 • ชอบเข้าสังคมมากเกินไปจนมีปัญหากับคนรอบข้าง

โรคแทรกซ้อนจากไบโพลาร์ที่เกิดกับกายและจิตใจ

ถึงแม้ว่าไบโพลาร์เป็นโรคอารมณ์ผิดปกติ แต่หนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เป็นโรคไบโพลาร์นั้นก็คือ สุขภาพร่างกาย ดังนั้นผู้ป่วยที่เป็นโรคไบโพลาร์จะมีโรคร่วมทั้งทางกายและทางจิตสูงกว่าคนปกติทั่วไป

โรคแทรกซ้อนทางกายที่อาจเกิดตามมาจากการเป็นไบโพลาร์นั้น ก็จะมี

 • โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง
 • โรคสมาธิสั้น
 • โรคเบาหวาน
 • โรคที่เสี่ยงต่อการเสพติดแอลกอฮอล์ หรือ ใช้สารเสพติดอื่น ๆ
 • โรคอ้วน
 • โรคปวดหัวเรื้อรัง โรคไมเกรน
 • โรคต่อมไทรอยด์ โรคทางเดินหายใจ
 • โรคทางจิต

การรักษาไบโพลาร์ที่ช่วยรักษาชีวิตปกติประจำวันได้

การรักษาโรคไบโพลาร์

ไบโพลาร์เป็นโรคที่รักษาให้หายได้ แต่ผลลัพธ์จะไม่ถาวรเพราะเมื่อใดก็ตามที่สารสื่อประสาทในสมองขาดความสมดุลก็มีแนวโน้มว่าจะกลับมาเป็นซ้ำได้อีก

แพทย์ที่ทำการรักษาไบโพลาร์จะทำการวินิจฉัยเพื่อหาที่มาของสภาวะทางอารมณ์ที่ไม่มั่นคง ด้วยการตรวจอาการเจ็บป่วยทางร่างกาย เช่น ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ พร้อมใช้คำถามจากคู่มือการวินิจฉัยความผิดปกติทางจิต (DSM) เพื่อทดสอบผู้ป่วยโดยจิตแพทย์ มีการซักประวัติ อาการ ปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา รวมประวัติการใช้ยา ก่อนเตรียมการ

รักษาขั้นตอนต่อไปที่เหมาะสม

วิธีรักษาโรคไบโพลาร์นั้นมีดังต่อไปนี้

 • ให้กินยารักษาโรคไบโพลาร์ (ลิเทียม, ยากันชักบางชนิด, ยาทางจิตเวช, ยาต้านเศร้า, ยาคลายกังวล) เพื่อปรับสารสื่อประสาทให้สมดุลจนสมองสามารถควบคุมอารมณ์ได้ตามปกติ และต้องกินอย่างต่อเนื่องจนกว่าแพทย์จะสั่งให้หยุดยา
 • ให้เข้าร่วมกลุ่มบำบัดจิตใจเพื่อลดความเครียดและความขัดแย้งที่เกิดจากอารมณ์กับคนรอบข้างได้ดีขึ้น ให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของโรค ปรับพฤติกรรม พัฒนาความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง
 • คนรอบข้างช่วยกันดูแล ให้กำลังใจ
 • สุดท้ายต้องดูแลตนเองในทุก ๆ ด้าน เช่น พักผ่อนเพียงพอ กินอาหารมีประโยชน์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ งดสูบบุหรี่ งดดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น

วิธีการดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยไบโพลาร์

วิธีดูแลตนเอง สำหรับผู้ป่วยไบโพลาร์

นอกเหนือจากการรักษาไบโพลาร์โดยแพทย์ที่ทำการรักษาแล้ว ผู้ป่วยควรทำตามคำแนะนำจากแพทย์เกี่ยวกับการดูแลตัวเองเพื่อป้องกันการเกิดปัจจัยเสี่ยงและลดอาการรุนแรงของโรคไบโพลาร์ รวมถึงโรคแทรกซ้อนที่อาจตามมาด้วย

วิธีที่ผู้ป่วยเป็นไบโพลาร์สามารถทำเพื่อดูแลตนเองได้มีดังต่อไปนี้

 • ห้ามซื้อยามากินเอง ให้ไปพบแพทย์เมื่อรู้สึกว่ามีอาการผิดปกติ เพื่อให้สามารถประเมินความรุนแรงของอาการได้อย่างแม่นยำ
 • ห้ามหยุดยาเองโดยเด็ดขาด ให้ปรึกษาแพทย์เมื่อพบความผิดปกติจากการใช้ยา
 • ควรไปพบแพทย์ตามนัดอย่างเคร่งครัด และตรวจร่างกายประจำปีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
 • รักษาสุขภาพจิตให้ดี พยายามหลีกเลี่ยงความเครียด พึงเข้าใจไว้ว่าทุกปัญหามีทางออก
 • ดูแลร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรง กินอาหารมีประโยชน์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
 • พักผ่อนให้เพียงพอ
 • งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสารเสพติด 

สรุปไบโพลาร์กับความสุขในชีวิต

ไบโพลาร์เป็นโรคป่วยทางอารมณ์ สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่ปัจจุบันแพทย์สามารถวินิจฉัย รักษา พร้อมแนะนำวิธีดูแลตัวเองให้อาการดีขึ้นจนหายแล้วกลับมาใช้ชีวิตปกติได้อย่างเป็นสุขในชีวิตจริง สิ่งสำคัญคือปฏิบัติตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด และไม่ควรรู้สึกอายที่ต้องพูดคุยกับจิตแพทย์อีกต่อไป